HỘI GÔN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BA RIA VUNG TAU GOLF ASSOCIATION

Luật 12: Tìm và nhận dạng bóng

12-1. Nhìn bóng; Tìm bóng

Người chơi không nhất thiết phải có quyền nhìn thấy bóng của mình khi thực hiện cú đánh.

Trong khi tìm bóng ở bất cứ đâu trên sân, người chơi có thể chạm hoặc rẽ cỏ dài, sậy, cây bụi nhỏ, cây bụi lớn hoặc các vùng tương tự, nhưng chỉ trong giới hạn cần thiết để tìm hoặc xác định bóng, với điều kiện những hành động này không cải thiện vị trí bóng nằm, khu vực người chơi dự định tạo thế đứng hay đường đánh; nếu bóng bị dịch chuyển, Luật 18-2 được áp dụng trừ những quy định ở mục a-d của Luật này.

Ngoài các phương pháp tìm và xác định bóng đã được Luật cho phép, người chơi cũng có thể tìm và xác định bóng theo Luật 12-1 như sau:

a. Tìm hoặc xác định bóng bị cát che phủ

Nếu bóng của người chơi nằm bất kỳ đâu trên sân và tin rằng bóng có thể bị cát che phủ đến mức không thể tìm thấy hoặc xác định được, họ có thể chạm hoặc gạt cát để tìm bóng hoặc xác định bóng mà không bị phạt. Nếu tìm được bóng và xác nhận là của mình, người chơi phải đặt lại vị trí của bóng sao cho càng gần vị trí ban đầu càng tốt và san cho cát trở về trạng thái lúc trước. Nếu bóng dịch chuyển khi chạm hoặc bới cát trong lúc tìm hoặc xác định bóng, người chơi sẽ không bị phạt và bóng phải được đặt lại và tạo điểm bóng nằm trở về nguyên trạng như lúc đầu.

Khi tạo lại vị trí bóng nằm về nguyên trạng theo Luật này, người chơi được phép chừa một phần nhỏ của bóng để nhìn thấy được.

b. Tìm hoặc xác định bóng bị che phủ bởi chướng ngại rời trong bẫy

Trong bẫy, nếu tin rằng bóng bị chướng ngại rời che lấp đến mức không thể tìm thấy hoặc xác định được, người chơi có thể chạm hoặc dịch chuyển các chướng ngại rời này để tìm bóng hoặc xác định bóng mà không bị phạt. Nếu tìm được bóng và xác nhận là của mình, người chơi phải đặt lại các chướng ngại rời này vào vị trí cũ. Nếu bóng dịch chuyển khi đang di dời các chướng ngại rời trong lúc tìm hoặc xác định bóng, Luật 18-2 được áp dụng; nếu bóng dịch chuyển trong lúc đặt lại chướng ngại rời, người chơi sẽ không bị phạt và bóng phải được đặt lại đúng vị trí cũ.

Nếu bóng hoàn toàn bị chướng ngại rời che lấp, người chơi phải đặt lại nguyên trạng, nhưng được phép chừa một phần nhỏ của bóng để nhìn thấy được.

c. Tìm bóng trong nước hoặc bẫy nước

Nếu tin rằng bóng đang nằm dưới nước trong một bẫy nước, người chơi có thể dùng gậy hoặc một vật gì khác dò tìm mà không bị phạt. Nếu bóng dưới nước không may bị dịch chuyển trong lúc dò tìm, người chơi sẽ không bị phạt; bóng phải được đặt lại, trừ khi người chơi chọn tiến hành theo Luật 26-1. Nếu bóng bị dịch chuyển không nằm dưới nước, hoặc vô tình bị người chơi dịch chuyển không phải trong lúc đang dò tìm, Luật 18-2 được áp dụng.

d. Tìm bóng trong vật cản hoặc nằm trong điều kiện mặt sân bất thường

Nếu bóng nằm trên hoặc trong vật cản, hoặc nằm trong khu mặt sân bất thường vô tình bị dịch chuyển trong lúc tìm kiếm, người chơi sẽ không bị phạt; bóng phải được đặt lại, trừ khi người chơi chọn tiến hành theo các Luật 24-1b, 24-2b hoặc 25-1b. Nếu đã đặt lại bóng, người chơi vẫn có thể tiến hành theo các Luật trên nếu được Luật cho phép.

XỬ PHẠT VI PHẠM LUẬT 12-1:

Đấu đối kháng - Thua hố; Đấu gậy - Phạt 2 gậy.

(Cải thiện vị trí bóng nằm, khu vực dự định tạo thế đứng hoặc swing, hoặc đường đánh bóng - xem Luật 13-2)

Luật 12-2. Nhấc bóng để xác định

Người chơi có trách nhiệm chơi đúng bóng của mình. Mỗi người chơi nên đánh dấu nhận dạng riêng trên bóng của mình. Nếu người chơi tin rằng một quả bóng đang nằm yên là của mình, nhưng không thể xác định được, người chơi có thể nhấc bóng lên để xác minh mà không bị phạt. Quyền được nhấc bóng để xác định là bổ sung cho những hành động được cho phép trong Luật 12-1.

Trước khi nhấc bóng, người chơi phải thông báo ý định của mình cho đối thủ nếu đó là thể thức đấu đối kháng, hoặc người ghi điểm hay đồng đấu thủ trong thể thức đấu gậy và đánh dấu vị trí của bóng. Sau đó người chơi có thể nhấc bóng để xác định, với điều kiện phải cho đối thủ, người ghi điểm hoặc đồng đấu thủ có cơ hội quan sát quá trình nhấc lên và đặt lại bóng.

Bóng không được lau sạch vượt quá mức cần thiết cho việc xác nhận bóng khi nó được nhấc theo Luật 12-2.

Nếu bóng thuộc về người chơi và người chơi không tuân thủ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của quy trình này, hoặc nhấc bóng để xác minh mà không có lý do chính đáng, người chơi sẽ bị phạt một gậy. Nếu bóng được nhấc là của mình, người chơi phải đặt lại đúng vị trí cũ. Nếu không đặt lại, người chơi sẽ bị phạt theo mức phạt chung vì vi phạm Luật 12-2, ngoài ra sẽ không có hình phạt bổ sung nào khác dưới Luật này.

Lưu ý: Nếu vị trí nằm ban đầu nơi mà bóng phải được đặt lại bị thay đổi, xem Luật 20-3b.

*XỬ PHẠT VI PHẠM LUẬT 12-2:

Đấu đối kháng - Thua hố; Đấu gậy - Phạt 2 gậy.

* Nếu đã bị phạt khi vi phạm Luật 12-2, người chơi sẽ không bị thêm hình phạt bổ sung nào theo Luật này.

Theo Luật gôn R&A 2016 xuất bản bởi VGA