HỘI GÔN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BA RIA VUNG TAU GOLF ASSOCIATION

Luật 13: Đánh bóng ở vị trí bóng nằm

13-1. Tổng quan

Bóng phải được đánh ở nơi nó đang nằm, trừ khi có những quy định khác trong Luật

(Bóng đang nằm im bị dịch chuyển - Xem Luật 18)

13-2. Cải thiện vị trí bóng nằm, khu vực dự kiến cho thế đứng, swing gậy, hoặc đường đánh bóng

Người chơi không được phép cải thiện hoặc cho phép cải thiện:

• vị trí hoặc chỗ nằm của quả bóng của họ,

• khu vực họ dự kiến cho thế đứng hoặc cho cú swing,• đường đánh bóng, hoặc khoảng mở rộng hợp lý của đường bóng qua hố, hoặc
• khu vực mà họ sẽ thả hay đặt bóng, bằng những hành động sau:
• ấn mạnh đầu gậy xuống đất,
• di chuyển, uốn cong hay bẻ gãy bất kỳ vật gì đang mọc hoặc cố định (bao gồm cả vật cản không thể di chuyển và các vật thể đánh dấu khu vực OB)
• tạo ra hoặc sửa lại các bề mặt không bình thường của sân.
• loại bỏ hoặc ấn xuống phần cát, đất xốp, các mảng cỏ tróc (divots) hoặc các mảng cỏ đã được cắt và đặt vào sân.
• gạt sương, băng giá hoặc nước.
Tuy nhiên, người chơi sẽ không bị phạt trong những trường hợp sau:
• chạm nhẹ mặt gậy xuống đất khi đặt gậy vào bóng,
• chuẩn bị thế đứng một cách hợp lý,
• khi thực hiện cú đánh, hoặc khi đưa gậy ra phía sau cho một cú đánh, và cú đánh đó được thực hiện,
• tạo ra hoặc sửa lại các bề mặt không bình thường trên khu phát bóng, hay gạt sương, băng giá hoặc nước khỏi khu phát bóng, hoặc
• Khi ở trên putting green gạt cát và đất xốp hay sửa các chỗ hỏng (xem thêm Luật 16-1)
Ngoại lệ: Bóng trong bẫy (Luật 13-4)

13-3: Tạo thế đứng

Người chơi được quyền đặt hai chân chắc chắn khi chuẩn bị thế đứng, nhưng không được cố tình tạo nên chỗ cho thế đứng của mình.

13-4 - Bóng trong bẫy; Những hành vi bị cấm

Trừ khi được Luật quy định, trước khi thực hiện cú đánh lên một quả bóng nằm trong bẫy (bất kể là bẫy cát, hay bẫy nước), hoặc một quả bóng đã được nhấc lên từ bẫy, và có thể được thả hay đặt trong bẫy, người chơi không được:

a. Kiểm tra tình trạng bẫy, hay các khu vực tương tự bẫy;

b. Dùng tay hay gậy chạm vào đất trong bẫy hay nước ở trong bẫy nước; hoặc

c. Chạm hay di chuyển chướng ngại rời nằm trong hay chạm vào bẫy.

Các ngoại lệ:

1. Hành động của người chơi không bị quy kết là nhằm mục đích kiểm tra tình trạng của bẫy hoặc thay đổi vị trí bóng nằm, và không bị phạt nếu người chơi (a) chạm vào mặt đất hay chướng ngại rời trong bẫy hoặc nước trong bẫy nước để tránh bị ngã, khi di chuyển một vật cản, khi đo khoảng cách hay đánh dấu vị trí, thu hồi, nhấc, hay đặt lại bóng theo Luật, hoặc (b) đặt các cây gậy ở trong bẫy.

2. Bất kỳ lúc nào, người chơi cũng có quyền cào hoặc làm phẳng lại cát, đất bên trong bẫy, nếu việc này chỉ nhằm mục đích duy nhất là để giữ gìn sân, và không có hành động nào vi phạm Luật 13-2 liên quan đến cú đánh tiếp theo. Nếu bóng trong bẫy đã được đánh ra khỏi khu vực bẫy bằng một cú đánh, người chơi được toàn quyền sửa lại đất, cát trong bẫy.

3. Nếu người chơi thực hiện cú đánh từ bẫy, và bóng lại rơi vào một bẫy khác, Luật 13-4a sẽ không áp dụng đối với bất kỳ hành động tiếp theo nào diễn ra trong bẫy trước nơi cú đánh vừa được thực hiện.

Lưu ý: Bất kỳ lúc nào, kể cả lúc đặt gậy vào bóng hay lúc đưa gậy về phía sau để thực hiện cú đánh, người chơi có thể để gậy hay thứ gì khác chạm vào các vật cản, hay các công trình mà Hội đồng tuyên bố là một phần không thể tách rời của sân,

hoặc có thể chạm vào cỏ, bụi rậm, cây cối hay những thứ được mọc lên.

XỬ PHẠT VI PHẠM LUẬT

Đấu đối kháng - Thua hố; Đấu gậy - Phạt 2 gậy.

(Tìm bóng – xem Luật 12-1)

(Nhấc bóng nằm trong bẫy nước – xem Luật 26).Theo Luật gôn R&A 2016 xuất bản bởi VGA