HỘI GÔN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BA RIA VUNG TAU GOLF ASSOCIATION

Luật 14: Đánh bóng

14-1. Tổng Quan

a. Cú đánh hợp quy

Bóng được đánh hợp quy khi được đánh bằng phần đầu của gậy và bắt buộc không được đẩy, kéo hoặc múc.

b. Cố định gậy

Khi thực hiện cú đánh, người chơi không được cố định gậy “trực tiếp” hoặc sử dụng một “điểm tựa cố định”

Lưu ý 1: Gậy được cố định trực tiếp khi người chơi cố tình để tay cầm của gậy tì sát bất cứ phần nào của cơ thể, trừ việc gậy hoặc tay cầm tiếp xúc với tay hay cẳng tay.

Lưu ý 2: “Điểm tựa cố định” tồn tại khi người chơi cố ý áp sát cẳng tay vào bất cứ bộ phận nào của cơ thể, tạo một điểm kẹp cố định chắc chắn để tay còn lại swing gậy.

14-2. Trợ giúp

a. Trợ giúp vật lý hoặc bảo vệ từ các tác nhân và yếu tố thiên nhiên

Người chơi không được thực hiện cú đánh bóng khi đang nhận trợ giúp vật lý hay bảo vệ khỏi các tác nhân và yếu tố thiên nhiên.

b. Caddie hay Đồng đội đứng sau bóng

Người chơi không được thực hiện cú đánh khi caddie, đồng đội hoặc caddie của đồng đội đứng trên hoặc gần với đường đánh bóng hoặc đường putt bóng kéo dài về phía sau bóng.

Ngoại lệ: Người chơi sẽ không bị phạt nếu caddie, đồng đội hoặc caddie của đồng đội vô tình đứng trên hoặc gần với đường đánh bóng hoặc đường putt bóng kéo dài về phía sau bóng.

XỬ PHẠT VI PHẠM LUẬT 14-1 hoặc 14-2:

Đấu đối kháng - Thua hố; Đấu gậy - Phạt 2 gậy.

14-3. Thiết bị nhân tạo, các thiết bị không phổ thông và cách sử dụng bất thường các thiết bị.

Luật 14-3 quy định về việc sử dụng các dụng cụ và trang thiết bị (gồm cả các thiết bị điện tử) có khả năng hỗ trợ người chơi thực hiện một cú đánh nhất định hoặc hỗ trợ nói chung trong cuộc chơi của họ.

Gôn là môn thể thao đầy tính thách thức mà thành công đều phụ thuộc vào sự quyết định, kỹ năng và năng lực của người chơi. Nguyên tắc này hướng dẫn R&A trong việc quyết định xem liệu việc sử dụng một thiết bị nào đó có vi phạm Luật

14-3.

Để biết các chi tiết kỹ thuật cụ thể và các diễn giải về thiết bị và dụng cụ hợp chuẩn theo Luật 14-3 và quy trình tham vấn, kiểm tra thiết bị và dụng cụ, xem Phụ lục IV.

Trừ trường hợp Luật quy định, trong vòng đấu quy chuẩn, người chơi không được sử dụng bất cứ dụng cụ nhân tạo, thiết bị không phổ thông, hoặc các cách sử dụng thiết bị bất thường mà:

a. có thể trợ giúp họ thực hiện cú đánh hoặc trong khi chơi;

b. nhằm mục đích đánh giá hoặc đo khoảng cách, hoặc các điều kiện ảnh hưởng đến cuộc chơi của họ; hoặc

c. có thể trợ giúp họ trong việc cầm gậy, ngoại trừ:

(i) đeo găng tay đánh gôn bình thường;

(ii) nhựa dẻo, bột làm khô, hoặc kem dưỡng ẩm có thể được sử dụng; và

(iii) khăn lau hoặc khăn tay có thể dùng cuốn quanh tay cầm của gậy.

Ngoại lệ:

1. Người chơi không vi phạm Luật này nếu (a) thiết bị hoặc dụng cụ được thiết kế với mục đích y tế có tác dụng làm giảm đau; (b) người chơi có xác nhận lý do y tế cho việc sử dụng thiết bị hoăc dụng cụ đang dùng, và (c) Hội đồng đã xác nhận việc sử dụng không giúp người chơi tạo bất cứ lợi thế nào với người chơi khác.

2. Người chơi không vi phạm Luật nếu sử dụng thiết bị theo những cách truyền thống đã được chấp nhận.

XỬ PHẠT VI PHẠM LUẬT 14-3

Đấu đối kháng - Thua hố; Đấu gậy - Phạt 2 gậy.

Vi phạm lần tiếp theo - Truất quyền thi đấu

Khi xảy ra vi phạm giữa hai hố, hình phạt tương ứng sẽ được áp dụng tại hố tiếp theo.

Lưu ý : Hội đồng có thể ban hành Luật địa phương cho phép người chơi sử dụng dụng cụ đo khoảng cách trên sân.

14-4. Đánh bóng nhiều hơn một chạm

Nếu đánh bóng nhiều hơn một chạm trong khi thực hiện một cú đánh, người chơi phải tính cú đánh vừa thực hiện và cộng thêm một gậy phạt, tổng cộng là hai cú đánh/gậy.

14-5. Đánh bóng đang di chuyển

Người chơi không được phép thực hiện cú đánh khi bóng đang còn chuyển động.

Ngoại lệ:

• Bóng rơi khỏi tee- Luật 11-3

• Đánh bóng nhiều hơn một chạm - Luật 14-4

• Bóng di chuyển trên nước- Luật 14-6

Nếu Bóng bắt đầu di chuyển sau khi người chơi đã bắt đầu thực hiện cú đánh hoặc khi đang đưa gậy về phía sau để thực hiện cú đánh đó, họ không bị phạt theo Luật này vì lỗi đánh bóng đang di chuyển, nhưng không được miễn phạt theo Luật 18-2 (Bóng nằm yên dịch chuyển do người chơi).

(Bóng bị đổi hướng hay bị người chơi, đồng đội hay caddie cố

tình chặn lại, xem Luật 1-2)

14-6. Bóng đang di chuyển trong nước

Khi bóng đang di chuyển trong nước của một bẫy nước, người chơi có thể thực hiện cú đánh mà không bị phạt, nhưng không được trì hoãn nhằm mục đích để gió hoặc luồng nước cải thiện vị trí bóng. Bóng di chuyển trong bẫy nước có thể nhấc lên nếu người chơi chọn xử lý theo Luật 26.

XỬ PHẠT VI PHẠM LUẬT 14-5 hoặc 14-6:

Đấu đối kháng - Thua hố; Đấu gậy - Phạt 2 gậy.